До уваги всіх побратимів!

Повідомляємо, що у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року на всій території України починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан. Окрім того, Указом Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 року було постановлено оголосити та провести загальну мобілізацію, в тому числі на території Харківської області.

Відповідно до приписів чинного законодавства України, зокрема, ч.2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовими ембарго, є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) – надзвичайними та невідворотними обставинами, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди, тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

На офіційному веб-сайті Торгово-промислової палати України розміщено лист від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1 щодо засвідчення форс-мажорних обставин (URL: https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022). ТТП України вказаним листом засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». ТПП України вказаним листом підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно ких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Вказаний лист є загальним офіційним підтвердженням ТПП України форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) щодо військової агресії Російської Федерації проти України, являє собою спрощену процедуру засвідчення таких обставин та не вимагає обов’язкового звернення до ТПП України суб’єкта господарювання.

З урахуванням вказаного, враховуючи об’єктивні причини щодо:

  • відсутності обігових коштів на рахунках підприємства,
  • неможливості здійснення поточної господарської діяльності підприємства з метою отримання прибутку, неотримання прибутку підприємством в період дії вищевказаних форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили),
  • нанесення підприємству збитків внаслідок відкритих воєнних дій на більшості території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області, сільськогосподарське підприємство «Побратим-АГРО» вимушене повідомити про настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які об’єктивно унеможливлюють належне та своєчасне виконання зобов’язань, передбачених умовами укладених договорів.

На земельних ділянках, котрі знаходилися на території, що знаходилася під тимчасовою окупацією або у районі ведення бойових дій, сільськогосподарська діяльність у 2022 році не проводилася – у зв’язку з форс-мажорними обставинами, зазначеними вище.

Усі пайовики, власники даних земельних ділянок, будуть офіційно сповіщені про настання форс-мажорних обставин – згідно чинного законодавства.

Ми сподіваємося, що обставини та міць ЗСУ дозволять відновити сільськогосподарську діяльність на цих територіях у 2023 році.

Слава Україні!